รับสมัครงาน

 

สนใจ ติดต่อมาที่ คุณณัฐพล (ต้อม) โทร 080-908-0840 Email: nattapon@extosoft.com

ตำแหน่งงาน จำนวน (อัตรา) คุณสมบัติของผู้สมัคร
Automate Test ( Robot Framework ) 1 1) มีความรู้ HTML, CSS พื้นฐาน
2) ถ้าเคยทำสายงานด้าน Tester จะพิจารณาเป็นพิเศษ
3) ถ้าเขียน python หรือ java มา จะพิจารณาเป็นพิเศษ
Manual Test 2 1) เคยทำ Manual Test กับ SMS Gateway Application
2) ประสบการณ์การทำงาน มากกว่า 1 ปีขึ้นไป
3) สามารถ Create test case, Execute test case และ Create defect ได้
4) สรุป Inprogress Report ได้

 

AVANTAGEHeadquarters
Organically grow the holistic world view of disruptive innovation via empowerment.
OUR LOCATIONSWhere to find us?
http://testerthailand.com/wp-content/uploads/2019/04/img-footer-map.png
GET IN TOUCHAvantage Social links
Taking seamless key performance indicators offline to maximise the long tail.
AVANTAGEHeadquarters
Organically grow the holistic world view of disruptive innovation via empowerment.
OUR LOCATIONSWhere to find us?
http://testerthailand.com/wp-content/uploads/2019/04/img-footer-map.png
GET IN TOUCHAvantage Social links
Taking seamless key performance indicators offline to maximise the long tail.

Copyright by BoldThemes. All rights reserved.