Machine Learning

Machine Learning

Machine Learning คือ การทำให้คอมพิวเตอร์สามารถเรียนรู้ด้วยตัวเองได้
1) Feature extraction ข้อมูลที่จะใช้ในการสร้าง model สำหรับปัญหาที่ต้องการ
2) Regularization ทำการให้น้ำหนักและความสำคัญของข้อมูลที่จะใช้ในการสร้าง model
3) Cross-validation ทำการตรวจสอบความถูกต้อง model

ตัวอย่าง

1) AlphaGo คอมพิวเตอร์เล่นโกะสุดเมพที่ชนะเซียนโกะทั่วโลกมาแล้วมากมาย
2) Credit Scoring (เอาไว้ให้คะแนนคนที่มาขอสินเชื่อ ว่าเค้าจะโกงมั้ย)
3) Web Search (Google นั่นไง Product เค้ามี ML เต็มเลย)
4) Recommender System (ระบบแนะนำสินค้าน่าซื้อ เช่น เวลาเราชอปใน Amazon จะเจอส่วนที่บอกว่าคนซื้อชิ้นนี้จะซื้อชิ้นนี้ด้วย)
5) Spam Filter (ระบบป้องกันแสปมใน Email)

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

AVANTAGEHeadquarters
Organically grow the holistic world view of disruptive innovation via empowerment.
OUR LOCATIONSWhere to find us?
http://testerthailand.com/wp-content/uploads/2019/04/img-footer-map.png
GET IN TOUCHAvantage Social links
Taking seamless key performance indicators offline to maximise the long tail.
AVANTAGEHeadquarters
Organically grow the holistic world view of disruptive innovation via empowerment.
OUR LOCATIONSWhere to find us?
http://testerthailand.com/wp-content/uploads/2019/04/img-footer-map.png
GET IN TOUCHAvantage Social links
Taking seamless key performance indicators offline to maximise the long tail.

Copyright by BoldThemes. All rights reserved.