การใช้ For Loop (UFT)

For Loop นั้นเป็นลูปที่ใช้ทำซ้ำคำสั่งหรือชุดของคำสั่งเป็นจำนวนรอบที่แน่นอน โดยมันมีรูปแบบในการใช้งานดังนี้

Iterator คือตัวแปรที่กำหนดค่าเป็น 1 แล้วจะทำไปจนถึง 10 รอบ และ Step คือเพิ่มทีละ 1 ในแต่ละรอบ เช่น

Spet 1

ผลลัพธ์ที่ได้

Step 1 คือเพิ่มขึ้นทีละ 1

Spet 2

ผลลัพธ์ที่ได้

Spet 2 คือเพิ่มขึ้นทีละ 2

Next คือการทำสเต็ปต่อไปจนกว่าจะครบรอบที่กำหนด และสิ้นสุดการทำงาน

Phassakorn Radabut

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

AVANTAGEHeadquarters
Organically grow the holistic world view of disruptive innovation via empowerment.
OUR LOCATIONSWhere to find us?
http://testerthailand.com/wp-content/uploads/2019/04/img-footer-map.png
GET IN TOUCHAvantage Social links
Taking seamless key performance indicators offline to maximise the long tail.
AVANTAGEHeadquarters
Organically grow the holistic world view of disruptive innovation via empowerment.
OUR LOCATIONSWhere to find us?
http://testerthailand.com/wp-content/uploads/2019/04/img-footer-map.png
GET IN TOUCHAvantage Social links
Taking seamless key performance indicators offline to maximise the long tail.

Copyright by BoldThemes. All rights reserved.