วิธีการใช้ตัวแปร Robot Framework

การใช้ตัวแปรในการเก็บ  Xpathและ url โดยมีขั้นตอนวิธีการดังนี้

ก่อนอื่นจะเรามาดู  Xpathและ url  ที่ยังไม่เป็นตัวแปiก่อน เพื่อให้เห็นความแตกต่าง

1.สร้างไฟล์  RobotTest.robot

2.จากนั้นให้เพิ่ม Structure

3.ทำการยิงไปยัง Google.com โดยใช้  Chrome สร้าง Test Case  TC_01_TestGooogle

จากนั้นทำการ Run เพื่อตรวจสอบผ่าน Terminal

 

ต่อไปเรามาดูขั้นตอนการประกาศตัวแปรกันว่ามีความแตกต่างกันอย่างไร

4.ประกาศตัวแปร  ${url} ขึ้นมาเก็บข้อมูล  Google.com จากนั้นทำการ Run

 

 

 

จะเห็นได้ว่า ขั้นตอนแรก กับขั้นตอนที่สอง ไม่ได้มีความแตกต่างการมากในการใช้ แต่ถ้าหากมีการทำหลายๆ Test Case ขั้นตอนที่สองจะให้ให้มีความสะดวกมากขึ้นในการทำ Robot และทำให้ดูสบายตามากขึ้น

Arkhane Aimkham

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

AVANTAGEHeadquarters
Organically grow the holistic world view of disruptive innovation via empowerment.
OUR LOCATIONSWhere to find us?
http://testerthailand.com/wp-content/uploads/2019/04/img-footer-map.png
GET IN TOUCHAvantage Social links
Taking seamless key performance indicators offline to maximise the long tail.
AVANTAGEHeadquarters
Organically grow the holistic world view of disruptive innovation via empowerment.
OUR LOCATIONSWhere to find us?
http://testerthailand.com/wp-content/uploads/2019/04/img-footer-map.png
GET IN TOUCHAvantage Social links
Taking seamless key performance indicators offline to maximise the long tail.

Copyright by BoldThemes. All rights reserved.