Technology Analytics

Bitcoin

Bitcoin

Bitcoin (อ่านว่า บิด-คอย โดยมีตัวย่อคือ BTC ) คือสกุลเงินดิจิตอลที่คิดค้นขึ้นมาโดยทีมงานของคุณ ซาโตชิ นากาโมโตะ ชาวญี่ปุ่น ที่ต้องการสร้างสกุลเงินที่เป็นสกลุกลางของโลก ไม่ต้องผ่านธนาคารทำให้ประหยัดค่าธรรมเนียมในการโอน และยังไม่ต้องกังวลเรื่องการตรวจสอบบัญชี หรือโดนอายัดเงินอืกด้วย

ปัจจุบันไม่มีประเทศใดเป็นเจ้าของสกุลเงิน Bitcoin แต่คาดว่าจีนเป็นประเทศที่มี Bitcoin มากที่สุด

          ข้อดีของ Bitcoin

 1. เป็นการทำธุรกรรมที่ เร็ว และ ถูก
 2. Bitcoin ไม่สามารถเรียกคืนได้ เป็นช่องทางการชำระเงินที่ไม่สามารถเรียกคืนได้ 100% ดังนั้น ด้วยเหตุผลนี้ การที่คุณจะส่งจะรับด้วย Bitcoin คุณต้องมั่นใจว่าคุณส่งให้กับผู้รับที่คุณไว้ใจได้ และ Bitcoin address ถูกต้อง
 3. ไม่มีเอกสารให้ยุ่งยาก
 4. คุ้มค่าแก่การลงทุนข้อเสีย Bitcoin 1. ธนาคารแห่งประเทศไทย ได้ประกาศอย่างเป็นทางการแล้วว่า Bitcoinเป็นสิ่งที่ผิดกฎหมาย
  – ห้ามไม่ให้มีการซื้อขายBitcoin
  – ห้ามแลกBitcoinกับสินค้าอื่นๆ
  – ห้ามแลกBitcoinกับสกุลเงินอื่นๆ ในประเทศไทย
  2. เป็นตลาดเสรีโดยสมบูรณ์ ถ้าหากใครมีBitcoinจำนวนมากๆ ก็จะสามารถควบคุมค่าของBitcoinได้
  3. ฟองสบู่Bitcoinแตก…ก่อนหน้านี้มีเหตุการณ์ค่าของBitcoinพุ่งสูงอย่างน่ากลัวและร่วงลงมาในทันที เพราะวิกฤติการเงินที่ยุโรป เพราะพอมูลค่าของมันสูงพุ่งขึ้น ทุกคนก็อยากจะขายๆออกมาเป็นเงิน”
  4. ในUSAและยุโรป มีหลายร้านค้าที่เปิดรับBitcoinแล้ว แต่ว่าที่อื่นๆ เช่นในJapan ยังมีร้านค้าน้อยมากที่เปิดรับBitcoin

  
  
NATTAPON GLARHARN

You may also like

Technology Analytics

Blockchain

Blockchain ความหมาย เป็นรูปแบบการเก็บข้อมูล (Data structure) แบบหนึ่ง ที่ทำให้ข้อมูล Digital transaction ของแต่ละคนสามารถแชร์ไปยังทุกๆ คนได้ เป็นเสมือนห่วงโซ่ (Chain) ...
Technology Analytics

Cyber Attack

Cyber Attack ความหมาย คือการโจมตีทางอินเทอร์เน็ต ตัวอย่าง Attack (การโจมตี) ผมแบ่งเป็น 5 ประเภท Network attack คือโจมตีระบบ ...
Technology Analytics

Cyber-Crime

Cyber-Crime ความหมาย อาชญากรรมทางคอมพิวเตอร์ หมายถึงการกระทำที่ผิดกฎหมายหรืออาชญากรรมผ่านทาง เครื่องมืออิเล็กทรอนิกส์ หรือ เครื่อข่ายระบบเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ ในการก่อเหตุ ตัวอย่าง อาชญากรรมคอมพิวเตอร์ สามารถแบ่งออกเป็น 4 ลักษณะ ...

Leave a reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *