ขั้นแรกสิ่งที่ต้องมีสำหรับการ install robot framework selenium 2 library (Python) คือ get-pip.py หลังการติดตั้ง Python แล้วสามารถ Download เก็บไว้ใน Python เพื่อเรียกใช้งาน เมือ Download เรียบร้อยทำการ Run เพื่อให้ตัว pip ใช้งานได้โดยการ เปิด CMD และเข้าไปที่ Path ที่เรา Download get-pip.py มาติดตั้ง

จากนั้น พิมพ์คำว่า pip ก็จะได้ดังภาพด้านล่างนี้

เมื่อใช้งานได้แล้ว ต่อไปเราก็จะทำการ install robot framework ซึ่งเป็น library หนึ่งที่พัฒนาด้วยภาษา Python โดยจะติดตั้งผ่าน pip พิมพ์คำสั่งดั่งนี้

pip install robotframework-selenium2library

ก็จะได้ดังภาพต่อไปนี้

ทำการตรวจสอบผลการติดตั้ง robot framework ด้วยคำสั่ง

pybot

จะต้องแสดงผลการทำงานดังนี้และพร้อมสำหรับการเขียนชุดการทดสอบด้วย Robot Framework แล้ว

 

 

ตัวอย่าง การประกาศเรียกใช้ Library

# เป็นการประกาศเรียกใช้ Library ของ Selenium2Library
*** Settings ***
Library   Selenium2Library

ตัวอย่าง ตั้งตัวแปลเก็บค่า เพื่อไว้เรียกใช้งาน

# ตั้งตัวแปลเก็บค่า เพื่อไว้เรียกใช้งาน
*** Variables ***
${HOMEPAGE}   http://www.google.com
${BROWSER}   chrome

ตัวอย่าง Test Case ที่เราประกาศเพื่อจะใช้งาน

# Test Case ที่เราประกาศเพื่อจะใช้งาน
*** Test Cases ***
Go To homepage
   Open Browser   ${HOMEPAGE}   ${BROWSER}
   Input Text    id=lst-ib    Hello World
   Press Key    id=lst-ib    \\13
   Sleep      10s
   Close Browser

โดยตัว Robot Framework เองจะมี 3 ส่วนหลักๆ คือ 
Settings, Variables และ Test Cases ดั่งตัวอย่างด้านล่าง และ Save ให้ นามสกุลไฟล์นั้น เป็น .roboot

*** Settings ***
Library   Selenium2Library
*** Variables ***
${HOMEPAGE}   http://www.google.com
${BROWSER}   chrome
*** Test Cases ***
Go To homepage
   Open Browser   ${HOMEPAGE}   ${BROWSER}
   Input Text    id=lst-ib    Hello World
   Press Key    id=lst-ib    \\13
   Sleep      10s
   Close Browser

ตัวอย่าด้านบนนี้มีความสามารถทำอะไรได้ ทำการเรียก Browser Chrome เพื่อพิพม์ข้อความ Hello World เพื่อค้นหาข้อความและรอ 10 วินาที และทำการปิดตัว Browser จากนั้นเราสามารถดุผลหลับได้โดยการเปิด CMD แล้วไปที่ Path ที่เรา Save File .roboot พิมพ์คำสั่งว่า pybot และตามด้วยชื่อไฟล์ .roboot ตัวอย่างเช่น

D:\code>pybot Test.robot
 

และระหว่างที่ Run อยู่ ตัว Browser Chrome เองก็จะทำงานให้เราเห็นด้วย 

ตัวอย่าง

และตัว Status ก็จะแสดงออกมาด้วยว่า PASS หรือ FAIL และยังสามารถเช็ค Status ได้อีกวิธี่ด้วย โดย พิมพ์ต่อไปว่า start report.html

start report.html

เพื่อทำให้การดู ข้อมูลย้อนหลังได้ง่ายขึ้นอีกด้วย

Credit : tanjai.me 
Credit : Selenium2Library
Credit : Jatuphon Chaisak

 

 • วิธีการ Import excel เข้าไปใน UFT

  โครงสร้าง Datatable.Import(“ที่อยู่ไฟล์\ชื่อไฟล์.นามสกุลไฟล์”) ตัวอย่างเช่น ผู…
 • Export File Result Form Excel (UFT)

  การ Export Result เป็น Excel คือการเก็บค่าจากโค้ดที่เขียน ว่าได้ผลลัพธ์อะไร แล้วเก็บเป็น F…
 • Import File Data Form Excel (UFT)

  การ Import Data จาก Excel คือการดึงข้อมูลจาก Excel มาใช้ โดยโค้ดมีดังนี้ 1.การกำหนดค่าใน E…
Load More Related Articles
Load More By Jatuphon Chaisak
 • วิธีการใช้ตัวแปร Robot Framework

  การใช้ตัวแปรในการเก็บ  Xpathและ url โดยมีขั้นตอนวิธีการดังนี้ ก่อนอื่นจะเรามาดู  Xpathและ …
 • การใช้ For Loop (UFT)

  For Loop นั้นเป็นลูปที่ใช้ทำซ้ำคำสั่งหรือชุดของคำสั่งเป็นจำนวนรอบที่แน่นอน โดยมันมีรูปแบบใ…
 • Jira-Software_TesterThailand_Logo

  การ Install Jira Software บนเครื่อง Windows

  Jira (จิร่า) Software Jira Software คือ เครื่องมือที่ใช้ในการติดตามหาความผิดพลาดและปัญหา ท…
Load More In Robot Framework

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *